Aantal rechtszaken vorig jaar fors gedaald, bij ACCS juist gestegen

26 - 04 - 2018

Het aantal rechtszaken is het afgelopen jaar in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen, zo blijkt uit het recent verschenen jaarverslag van de Rechtspraak. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald. Vorig jaar zijn daar 81 duizend minder zaken van aangebracht dan een jaar eerder. Kanton handelszaken gaan vaak over incasso’s na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld voor een zorgverzekering of telefoonabonnement.

Reden minder rechtszaken

De daling van het aantal zaken in sommige rechtsgebieden ligt voor de hand: een verbeterde betalingsmoraal na de economische crisis, de toegenomen beschikbaarheid van buitenrechtelijke bemiddeling (als mediation). Maar ook de afschrikkende werking van relatief hoge griffierechten (de kosten die moeten worden betaald om een rechtszaak te mogen voeren) speelt een rol. Frits Bakker, voorzitter van de Raad van de rechtspraak, roept in zijn jaarbericht op deze griffierechten te verlagen, omdat moet worden voorkomen dat mensen vanwege financiële redenen de rechter vermijden. Voor andere rechtsgebieden – bijvoorbeeld bestuursrecht – is het niet precies duidelijk waarom het aantal zaken sterk is gedaald.

Bron: de Rechtspraak

Aantal rechtszaken bij ACCS juist gestegen

Het aantal rechtszaken is, tegen de trend in, bij ACCS juist gestegen. Dit komt door de werkwijze waarbij ACCS het risico en de kosten voor haar rekening neemt bij gerechtelijke procedures. Veel opdrachtgevers gaan niet procederen door de hoge kosten die zij vaak voor moeten voorschieten. Dat in combinatie met het kostenrisico wat men loopt bij onverhaalbaarheid van de vordering op de debiteur bij o.a. faillissementen en schuldsaneringen maakt procederen voor lage vorderingen niet aantrekkelijk. Debiteuren weten dit en reageren daarom juist niet op het minnelijk incassotraject in de hoop dat een schuldeiser niet aan een gerechtelijke procedure begint. Juist wanneer we voor deze zaken wel een dagvaarding uitbrengen zien we in de praktijk dat er in 35% van deze dossiers de vordering nog voor de 1e zitting voldaan wordt om te voorkomen dat men het griffierecht moet betalen. In het gros van de dossiers ontvangen we vervolgens een verstekvonnis wat vervolgens na betekening geëxecuteerd kan worden.

Meer weten over onze aanpak?

Ook van toepassing voor door u reeds afgeschreven vorderingen.

Vraag een offerte aan

Incassodiensten

ACCS helpt bij het innen van openstaande facturen. Zorgeloos en vlot.

lees meer

Gerechtsdeurwaarders

ACCS laat een vonnis snel ten uitvoer leggen.

lees meer

Schuldbewaking

ACCS bewaakt veranderingen in inkomen en vermogen van debiteuren en gaat direct over tot actie wanneer het mogelijk is.

lees meer

Internationaal

ACCS is actief over de landsgrenzen en kan daardoor elke vordering, waar ook ter wereld, incasseren.

lees meer