Bereikbaartot 17:00 uur

Ik ben het niet eens met (de hoogte van) de vordering, wat moet ik doen?

De fase waarin uw vordering zich bevindt, is bepalend of u wel of geen bezwaar kunt indienen. Lees meer over dit onderwerp op de pagina ‘bezwaar indienen’ en bekijk daar uw mogelijkheden.