Incasso

U hebt een product of dienst geleverd, maar de factuur blijft onbetaald. U wilt de vordering uit handen geven aan een professioneel incassobureau, zodat zij de openstaande kosten voor u kunnen incasseren. Maar hoe werkt een incassoprocedure precies en wat kunt u van ACCS verwachten?

Direct dossier sturen Offerte aanvragen Contact

Een incassobureau inschakelen

Blijft uw verzonden factuur te lang onbetaald? Dan kunt u ervoor kiezen om een incassobureau of deurwaarder in te schakelen. Een (gerechts)deurwaarder heeft meer bevoegdheden dan een incassobureau. ACCS is zowel een incassobureau als een gerechtsdeurwaarderskantoor. Wij kunnen u daarom uitstekend begeleiden gedurende het gehele incassotraject.

 

Het incassotraject kort samengevat

Doorgaans start het incassotraject met ‘minnelijke incasso’. Dit betekent dat wij uw vordering proberen te incasseren zonder dat de rechtbank erbij wordt betrokken. We nemen telefonisch contact op met uw klant, sturen brieven en/of e-mails en manen hem/haar aan om de openstaande factuur te betalen. Bijna 75% van al onze dossiers incasseren wij in deze fase. U betaalt ons, afhankelijk van de overeenkomst, niets of bijna niets. De belangrijkste kosten, de buitengerechtelijke incassokosten, verhalen wij namelijk op uw klant.

Ontvangen wij geen betaling in de minnelijke fase? Dan stappen we over op de ‘gerechtelijke fase’. We zullen uw klant een dagvaarding sturen en – namens u – de rechtbank verzoeken om de vordering aan ons toe te wijzen. Zodra we een vonnis hebben ontvangen, kunnen onze deurwaarders voor u aan de slag.

Een incasso starten

Wilt u niet langer wachten op uw geld, of komt u er niet onderling uit met uw klant? Dien uw dossier bij ons in en wij nemen, indien mogelijk, binnen 24 uur contact op met uw klant. Wilt u liever eerst een offerte aanvragen? Dat is voor ons geen enkel probleem.

Direct dossier sturen Offerte aanvragen Contact