Bereikbaartot 17:00 uur

Hoe dien ik een klacht in over jullie dienstverlening?

Bent u ontevreden over de manier waarop u te woord bent gestaan, de oplossing die u is aangeboden of de wijze waarop wij te werk gaan? Dan kunt u een klacht indienen via ons klachtenformulier. Wij zullen deze klacht binnen 5 werkdagen behandelen.