Menu Sluiten
BereikbaarTot uur
Momenteel niet bereikbaar

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van deze website (www.accs.nl). ACCS is eigenaar en uitgever van deze website en van de informatie die op deze website wordt aangeboden. ACCS is gevestigd in Eindhoven aan het adres Meerenakkerplein 1a (5652 AR). ACCS is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17159740. Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Gebruikt u deze site vanuit andere landen dan Nederland? Dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van deze website stemt u overigens in met de bepalingen van deze disclaimer.

Gegevens voor algemene informatie

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Aan alle op deze website aangeboden informatie of van deze website te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ACCS geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. ACCS heeft deze website met zeer grote zorg samengesteld. Met even veel zorg wordt deze website door ACCS onderhouden. We beseffen echter dat er informatie op deze website kan staan die niet correct is. Daarvoor bieden wij u op voorhand onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast.

Wijzigen website

ACCS kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. ACCS mag de website en de gegevens op deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. ACCS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Informatie van derden

Op de website van ACCS kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ACCS niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. ACCS aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Eigenaren secundaire informatie

ACCS heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. ACCS verzoekt deze personen contact met ons op te nemen. Dan kan het materiaal onmiddellijk van de website worden verwijderd, of er kan een regeling worden getroffen voor het blijvende gebruik van het materiaal.

Opslaan van informatie

U mag de informatie van deze website opslaan voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACCS. De informatie van deze website mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Vrijwaring

U zult ACCS, de eventuele medewerkers van ACCS, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

ACCS doet al het mogelijke om de verspreiding van computervirussen tegen te gaan, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die veroorzaakt wordt als gevolg van een door deze website verspreid virus.

Als u deze website bezoekt gaat u ermee akkoord dat er informatie over uw bezoek kan worden vastgelegd. Deze informatie wordt slechts gebruikt voor statistische en administratieve doeleinden. Nooit zullen e-mail adressen of andere ontvangen informatie van u gebruikt worden voor spam of marketing doeleinden zonder voorafgaande toestemming.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over deze website? Neem dan contact met ons op via info@accs.nl.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen de incassobranche? Schrijf u in op onze nieuwsbrief en u ontvangt belangrijke berichten in uw mailbox. Geen spam en geen reclame, beloofd!

Kristel
Heb je een vraag over jouw dossier? Typ een bericht om contact op te nemen via Whatsapp.

Ons kantoor is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 21:00 uur.