Bereikbaartot 17:00 uur

Kan ik beslaglegging voorkomen?

In de meeste gevallen wel, neem daarvoor contact op met uw contactpersoon binnen ACCS. Hij zal u vragen het volledige bedrag alsnog te voldoen of een aangescherpte betalingsregeling met u overeenkomen.