Bereikbaartot 17:00 uur

Kost een beslaglegging mij extra geld?

Beslaglegging kost geld, soms wel enkele honderden euro’s. Deze kosten zijn voor uw rekening. Het is dus belangrijk dat u meewerkt aan een oplossing en u houdt aan lopende betalingsregelingen. Neem voor meer vragen contact op met uw dossierbehandelaar bij ACCS.