Bereikbaartot 17:00 uur

Waarop kan beslag gelegd worden?

Een deurwaarder mag beslag leggen op uw inkomen of uitkering, uw toeslag of teruggave van de belastingdienst, uw woning, uw voertuigen en op uw (on)roerende zaken. Beslagleggingen zijn over het algemeen prijzige handelingen. Wij adviseren u daarom om tijdig te betalen of een acceptabele betalingsregeling te treffen, om te voorkomen dat us schuld onnodig hoger wordt.