Bereikbaartot 17:00 uur

Wanneer mag ACCS beslag leggen?

In de meeste gevallen kunnen wij beslag leggen, zodra wij een vonnis hebben van de rechtbank. Wij zullen er alles aan doen om dit te voorkomen en proberen om samen met u naar een oplossing te zoeken. Als dat niet mogelijk is, zullen wij overgaan tot beslaglegging.