Klachten

Wij houden ons bij de uitoefening van onze werkzaamheden altijd aan de wet en proberen alle partijen correct te bejegenen. Het kan natuurlijk voorkomen dat u vindt dat wij hierin tekort zijn geschoten. Ons kantoor hanteert daarom een klachtenprocedure.

Wanneer u een klacht heeft verzoeken wij u om deze schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Na ontvangst van een klacht ontvangt u per omgaande een bevestiging hiervan. Binnen tien dagen na ontvangst volgt een inhoudelijke reactie.

Kunt u zich niet vinden in de afhandeling van uw klacht dan kunt u  uw klacht indienen bij de Rechtbank Amsterdam, Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam, telefoon: 020-5412825, fax: 020-5412180)

Incassodiensten

ACCS helpt bij het innen van openstaande facturen. Zorgeloos en vlot.

lees meer

Gerechtsdeurwaarders

ACCS laat een vonnis snel ten uitvoer leggen.

lees meer

Schuldbewaking

ACCS bewaakt veranderingen in inkomen en vermogen van debiteuren en gaat direct over tot actie wanneer het mogelijk is.

lees meer

Internationaal

ACCS is actief over de landsgrenzen en kan daardoor elke vordering, waar ook ter wereld, incasseren.

lees meer