Bereikbaartot 17:00 uur

Een minnelijk incassotraject, wat houdt dat in?

Letterlijk betekent minnelijk 'vriendschappelijk' of 'zonder dwang'. Binnen de incassobranche bedoelen we dat wij - zonder tussenkomst van de rechtbank - uw vordering proberen te incasseren. Tijdens dit minnelijke traject leggen wij contact met uw klant op verschillende manieren: schriftelijk, telefonisch of zelfs middels een persoonlijk bezoek. Uw vordering verhogen wij met buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente. In deze fase is het ons doel om uw klant zo snel mogelijk de openstaande factuur te laten betalen, of een geschikte betalingsregeling treffen. Lukt dat niet? Dan pakken we door in een gerechtelijk incassotraject.