Bereikbaartot 17:00 uur

Ik heb een product of een dienst geleverd, maar mijn klant weigert te betalen. Wat kan ik doen?

Het is belangrijk dat u uw klant schriftelijk in gebreke stelt. Dit kunt u doen door een herinnering/aanmaning te sturen van de openstaande factuur. Blijft de betaling alsnog achterwege? Dan stuurt u een WIK-brief, als uw klant een consument is (download voorbeeld WIK-brief). Hiermee geeft u hem/haar de laatste mogelijkheid om alsnog de openstaande kosten te betalen. Voor zakelijke klanten is een WIK-brief niet noodzakelijk. U kunt in dat geval overwegen de vordering direct uit handen te geven aan ACCS.